Budowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II oraz rozbiórka starego w ramach zadania pn: Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II w systemie zaprojektuj i wybuduj”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót i zbiorcze zestawienie kosztów dla zadania: Budowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II oraz rozbiórka starego w ramach zadania pn. ,,Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II”- w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz zrealizowanie na jej podstawie wszystkich robót budowlanych. W zakresie zamówienia jest również uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych w przypadku zaistnienia takich okoliczności. W zakresie realizacji należy przewidzieć oprócz robót wg. ww. dokumentacji wszystkie niezbędne roboty towarzyszące w celu prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami ukończenia zadania (m.in. przebudowa i zabezpieczenie istniejących kolidujących sieci uzbrojenia terenu. W zakresie zamówienia jest również uzgodnienie dokumentacji projektowej z administratorem rzeki Kamienna z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejących uzgodnień. Zamawiający posiada w swoich zasobach uzgodnienia z administratorem rzeki Kamienna na realizację takiej inwestycji. Długość mostu dla pieszych około 30m i szerokość użytkowa 2,4m. Most należy zaprojektować z materiałów trwałych – stal , żelbet. Wykonawca sporządzi pliki dokumentacji projektowej w formacie PDF zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych. Wymagany termin gwarancji: min. 60, max. 120 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się