Wykonanie usługi T-104/P2018- Wykonanie oprogramowania i uruchomienie instalacji podwójnych zaworów elektromagnetycznych na instalacji gazowej aparatów wyparnych w Oczyszczalni Elektrolitu w Wydziale P-27

» Opis zapytania

Wykonanie oprogramowania i uruchomienie instalacji podwójnych zaworów elektromagnetycznych na instalacji gazowej aparatów wyparnych w Oczyszczalni Elektrolitu w Wydziale P-27.-1 kpl.
Oferta powinna zawierać:
- termin ważności oferty (minimum 30 dni),
- cenę (netto)- proszę o wliczenie w cenę materiałów wszelkich kosztów dodatkowych np. transport ,atesty itp.
- wymagania płatności: przelew 60 dni od dnia wpływu faktury*,-( Płatność nastąpi na podstawie pozytywnego odbioru dokumentacji przez użytkownika tj.(HM Głogów )
- termin realizacji od daty otrzymania zamówienia ( żądany termin dostawy 2018-10-30 )
- warunki gwarancji,- ( 36 miesięcy ) dostawy.
- Wraz z wykonaniem usługi Wykonawca dostarczy: atesty, świadectwa jakości, deklaracja zgodności.
Brak w/w dokumentów będzie podstawą do wstrzymania płatności faktury do czasu otrzymania atestów,
* 60-dniowy termin płatności, liczonego od daty wpływu faktury wynika z zobowiązującej nas
Uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie terminów płatności w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Ofertę proszę wkleić jako załącznik ( oferta bez załącznika nie będzie brana pod uwagę)

Rozliczenie nastąpi w dwóch etapach zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi ze Zleceniodawcą.
Osoba do kontaktu w sprawie wykonania usługi : Pan Krzysztof Borucki, tel. 785 809 291, e-mail: KRZYSZTOF.BORUCKI@kghmzanam.com; oraz Pan Zbigniew Juda, tel. 785 991 247, e-mail: ZBIGNIEW.JUDA@kghmzanam.com

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się