Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego w pasach drogowych ulic Dzielnicy Mokotów

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje następujące zakresy prac:
1. cięcie drzew zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.)
2. wycinkę drzew wraz z frezowaniem karpy 20 cm poniżej poziomu gruntu - w zależności od istniejących warunków, wyrównaniu powierzchni trawnika lub misy z uzupełnieniem ziemi urodzajnej
3. usuwanie odrostów drzew polegające na odcięciu odrostów i zebranie pędów wraz z wywozem
4. wywóz połamanych konarów, wiatrołomów

Ogólne warunki realizacji prac:
1. Zamówienie obejmuje wykonanie pielęgnacji i wycinki drzew rosnących w ulicach, w tym również na terenach wpisanych do rejestru zabytków.
Prace będą wykonywane w pasach drogowych o dużym natężeniu ruchu ulicznego, wąskich i zablokowanych przez parkujące samochody
2. Zamówienie winno być realizowane metodą „alpinistyczną, tj. z lin. Zamawiający nie dopuszcza przy tej metodzie stosowania drzewołazów, jak również innych elementów powodujących dodatkowe kaleczenie drzew /np. wbijanych kolców/.
Zamawiający dopuszcza użycie podnośnika jedynie za jego pisemną zgodą, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę przy manewrowaniu w koronie koszem podnośnika, aby nie uszkodzić konarów drzew, nasadzeń roślinnych, nawierzchni ciągów pieszych.
3. W przypadku użycia podnośnika cena jednostkowa nie ulega zmianie. Koszty wywozu winny obejmować koszty utylizacji odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się