Zakup i dostawa 95 sztuk chłodziarko-zamrażarek na potrzeby wyposażenia Domu Studenckiego „Akademik” Politechniki Warszawskiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 95 sztuk chłodziarko-zamrażarek na potrzeby wyposażenia Domu Studenckiego „Akademik” Politechniki Warszawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się