Dostawa woreczków strunowych i opakowań jednorazowych.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa woreczków strunowych i opakowań jednorazowych, których szczegółowy opis i zakres zawarto w Załącznikach nr 1-3 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowią 3 zadania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za rozwiązanie równoważne (ofertę równoważną) Zamawiający będzie uważał asortyment o parametrach jakościowych nie niższych niż opisane oraz funkcjonalności, przeznaczeniu i zastosowaniu wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ.
4. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim (certyfikaty, atesty).
5. Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
6. Wymogi dodatkowe dla Zadania 2:
Oświadczenie Wykonawcy, że:
a) zaoferowane naczynia jednorazowe mają zapewnić czystość fizyczną i mikrobiologiczną według przyjętych norm sanitarno-epidemiologicznych,
b) naczynia muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2017 r. Poz. 149),
c) naczynia jednorazowe muszą spełniać wymagania określone w ateście PZH lub dokumencie równoważnym stosowanym w krajach Unii Europejskiej dopuszczający produkt do kontaktu z żywnością,
d) dostarczone produkty będą prawidłowo znakowane,
e) przedmiot zamówienia (każde naczynie) musi być oznakowane symbolem świadczącym o dopuszczeniu produktu do kontaktu z żywnością.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się