Zagospodarowanie zabytkowego parku w m. Jerzmanowa - etap I

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie zabytkowego parku w m. Jerzmanowa – etap I.
1.1 Zakres I-ego etapu obejmuje:
- oczyszczenie dna stawów z roślin – ok. 3700.00 m2,
- oczyszczenie dna stawów z namułów wraz z oczyszczeniem przepustów i formowaniem skarpy nabrzeża – ok. 1110.00 m3,
- wywóz namułu,
- rozebranie boiska o nawierzchni bitumicznej na podbudowie betonowej wraz
z wywozem gruzu i utylizacją – ok. 450.00 m2,
- rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z wykonaniem trawnika siewem,
- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywózką karpiny i gałęzi – 177 szt.,
- budowę linii elektroenergetycznej oświetleniowej w części wjazdowej do pałacu wraz z montażem słupów stalowych w otulinie z tworzywa sztucznego z oprawami LED –
o wys. 4.60 m – 7 szt, o wys. 3.70m – 4 szt.,
- budowa linii elektroenergetycznej zasilającej wraz z montażem szafki terenowej.

1.2 Zakres robót określa:
- projekt budowlany,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się