Świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Usługi świadczone będą w związku z realizacją projektu „Buduję, koduję, programuję” realizowanego przez KPCEN w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Usługa musi być zrealizowana w jednym miejscu na terenie jednego ośrodka. Sale wykładowe, pokoje hotelowe oraz pomieszczenia restauracyjne muszą być zlokalizowane w tym samym obiekcie lub na terenie tego samego ośrodka. Zgodnie z zapisami projektu ośrodek musi być zlokalizowany na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w jednym z następujących powiatów: inowrocławskim, mogileńskim lub żnińskim, w odległości nieprzekraczającej 2 km od przystanku publicznego środka transportu (liczona wg dostępnych dróg publicznych)
3. Realizacja usługi będzie odbywała się cyklicznie w 4 edycja od dnia zawarcia umowy do dnia 7 marca 2020 roku.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Świadczenie usługi noclegowej, obejmującej swym zakresem 3 doby hotelowe (od poniedziałku do czwartku) dla każdego uczestnika, którzy podzieleni zostali na 4 edycje ze względu na terminy realizacji usługi, w tym: • I edycja 27-30 sierpnia 2018 roku – łącznie 34 osoby • II edycja – ferie zimowe (woj. kuj – pom) 2019 roku – łącznie 34 osoby • III edycja – ostatni tydzień sierpnia 2019 roku – łącznie 49 osób • IV edycja – ferie zimowe (woj. kuj – pom) 2020 roku – łącznie 34 osoby - Wykonawca zapewni nocleg w obiekcie o standardzie trzygwiazdkowym lub w obiekcie spełniającym kryteria obiektu trzygwiazdkowego w pokojach dwuosobowych lub trzyosobowych (w każdym pokoju muszą być osobne łóżka) posiadających dostęp do internetu, łazienkę - Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewielkich korekt liczby uczestników pomiędzy poszczególnymi edycjami z uwzględnieniem, że łączna ilość osób korzystających z miejsc noclegowych jest zgodna z powyższym zestawieniem i wynosi 151 osób (każda osoba skorzysta z 3 noclegów) - Wykonawca zapewni odpowiednio przygotowane pokoje dla osób niepełnosprawnych (min. 2 pokoje w każdej edycji) - Uczestnicy będą mieli dostęp do części wspólnej obiektu i wyposażenia umożliwiającego relaks dla użytkowników, z dostępem do terenu zielonego oraz możliwością korzystania ze sprzętu telewizyjnego - Wykonawca zapewni bezpłatny parking dla uczestników szkolenia - Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do Wi-Fi
b) Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowych, w tym: - W pierwszej, drugiej i czwartej edycji zapewnienie dwóch sal szkoleniowych, każda przez 4 dni szkolenia, w trzeciej edycji zapewnienie trzech sal szkoleniowych również przez 4 dni szkolenia (łącznie 36 dni wynajmu sal szkoleniowych) - Każda sala szkoleniowa musi zapewniać miejsce dla 15-17 osób przy stolikach ustawionych w podkowę - Warunki techniczne dostępu do sieci internetowej umożliwią równoczesną pracę z 18 tabletami i laptopami wykorzystującymi streaking multimediów - Dostęp do sieci powinien być zabezpieczony hasłem, zaś sama sieć musi mieć minimalna przepustowość na poziomie 16 Mbit/s - Dostęp do sieci Wi-Fi powinien pokrywać wszystkie powierzchnie szkoleniowe z taką samą mocą sygnału i w salach powinna być możliwość jednoczesnego ładowania wszystkich tabletów.
c) Świadczenie usługi gastronomicznej zgodnie z zapisami SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się