Dostawa ręczników jednorazowych, papieru toaletowego, naczyń jednorazowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 17/18

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ręczników jednorazowych, papieru toaletowego, naczyń jednorazowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - w ilości, asortymencie i na warunkach przedstawionych w załącznikach (pakietach) nr 1-2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (stanowiących jej integralną część).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się