Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. 2. Wykonawca winien posiadać wdrożone zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz zasad Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 8 do IWZ – wzór umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się