Dostawa gazów medycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego z bezprzewodową telemetrią i butli na dostarczane gazy medyczne szczegółowo opisane w załączniku nr 5, nr 6 i nr 7 do SIWZ. W tym:
1) tlen medyczny ciekły:
a) łączna ilość zamawianego tlenu ciekłego – 86650,00 kg,
b) tlen ciekły powinien spełniać wymogi Farmakopei Polskiej
c) wykonawca dostarczy, zamontuje i wydzierżawi na okres obowiązywania umowy zbiornik kriogeniczny z bezprzewodową telemetrią na tlen medyczny ciekły o pojemności 6 000 kg +/- 10%, zbiornik zostanie dostarczony z pełnym wyposażeniem (w tym własną parownicą atmosferyczną na płaszczu zbiornika), współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie większy niż 0,5% na24 godziny,
d) wykonawca zapewni serwis dostarczonego i zamontowanego zbiornika kriogenicznego przez okres obowiązywania umowy;
e) tlen będzie dostarczany bezpośrednio do zbiornika kriogenicznego, z takim wyliczeniem aby zapas tlenu w zbiorniku nie był niższy jak 20 % jego pojemności,
f) dostawy tlenu ciekłego odbywać się będą w godzinach pracy Zamawiającego (8.00 – 14.00) w dni robocze cysterną o masie całkowitej nie przekraczającej
15 ton i promieniu skrętu 8m, posiadającą odpowiednie dokumenty
do przewozu tlenu medycznego
2) azot ciekły
a) łączna ilość zamawianego azotu ciekłego – 3718,00l,
b) dostawy azotu ciekłego odbywać się będą cysterną posiadającą odpowiednie dokumenty do przewozu gazów niebezpiecznych oraz wyposażoną
w urządzenie pomiarowe,
c) dostawa azotu odbywać się będzie 1 raz na tydzień bezpośrednio
do Przychodni Lekarskiej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 9.
3) tlen medyczny sprężony:
a) łączna ilość zamawiającego tlenu sprężonego – 446,00 kg, w tym:
• butle stalowe o pojemności 2 l (0,6 kg), ciśnieniu 200 barów – 310 szt./rok = 186,00 kg,
• butle aluminiowe o pojemności 10 l (2,2 kg), ciśnieniu 200 barów – 40 szt./rok = 88,00 kg,
• butle stalowe o pojemności 40 l (8,6 kg), ciśnieniu 200 barów – 20 szt./rok = 172,00 kg,
b) tlen sprężony powinien spełniać wymogi Farmakopei Polskiej
c) tlen sprężony będzie dostarczany w butlach o wskazanych pojemnościach
w godzinach pracy Zamawiającego (8.00 – 14.00) w dni robocze pojazdem posiadającym odpowiednie dokumenty do przewozu butli z gazami medycznymi
d) dostawa będzie realizowana po wcześniejszym zamówieniu przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin.
4) podtlenek azotu
a) łączna ilość zamawianego podtlenku azotu 385,00 kg w tym:
• butle o pojemności 10 l (7 kg) – 23 szt./rok = 161,00 kg,
• butle o pojemności 40 l (28 kg) – 8 szt./rok = 224,00 kg,
b) podtlenek azotu powinien spełniać wymogi Farmakopei Polskiej
c) dostawa będzie realizowana po wcześniejszym zamówieniu przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin.
5) dwutlenek węgla medyczny (wykorzystywany głównie do laparoskopii)
a) łączna ilość zamawianego dwutlenku węgla – 120,00 kg w butlach o pojemności 10 l (7,5 kg) – 16 szt./rok = 120,00 kg,
b) dostawa będzie realizowana po wcześniejszym zamówieniu przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin.
6) Sprężone powietrze
a) łączna ilość zamawianego sprężonego powietrza – 7,10 kg w butlach
o pojemności 40 l (7,1 kg) – 1 szt./rok = 7,10 kg,
b) dostarczane sprężone powietrze powinno spełniać wymagania Farmakopei Polskiej oraz dokument stwierdzający, że jest to wyrób dopuszczony do użytku medycznego
c) dostawa będzie realizowana po wcześniejszym zamówieniu przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w :
1) ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t. jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 53, poz. 533, z póź.zm);
2) ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679,
z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się