SPZZOZ.NT.IV.382-5/18 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i legalizacją butli oraz transportem dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i legalizacją butli oraz transportem.
Miejsce dostaw:
- Budynek nr 1 SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 a,
- Budynek nr 2 SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. Kościuszki 1 c,
- Budynek Oddziału Rehabilitacji SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 8.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy:
Pakiet nr 1: Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i legalizacją butli oraz transportem.

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy – Załączniku nr 4 do SIWZ oraz pozostałych załącznikach do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się