Sporządzanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bartoszyce

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przygotowaniu, dowiezieniu i wydaniu posiłków dla dzieci i młodzieży w następujących placówkach oświatowych:
1) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bezledach:
- wydawanie posiłków – punkt i oddział przedszkolny w godz. 11:45-12:15,
- wydawanie posiłków - szkoła podstawowa w godz. 11:30-11:45,
- wydawanie posiłków – gimnazjum w godz. 12:30 – 12:45.
2) Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach
-wydawanie posiłków godz. 11.20 – 11.40
3) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach
-wydawanie posiłków godz. 11.05 – 11.25
4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy
-wydawanie posiłków w godz. 10:35-10:50,
5) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach
-wydawanie posiłków godz. 11:30-11:50,
6) Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie
-wydawanie posiłków godz. 11:15-11:35,

2. W roku szkolnym 2017/2018 z posiłków korzystała średnio następująca liczba uczniów:
L.p. Placówka oświatowa Ilość obiadów finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ilość obiadów opłacanych indywidualnie i przez inne podmioty Razem
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 88 12 100
2 Szkoła Podstawowa w Galinach 14 25 39
3 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach 15 28 43
4 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy 38 18 56
5 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach 54 12 66
6 Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie 33 5 38


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się