Część I: Dostawa sprzętu gastronomicznego i chłodniczego Część II: Dostawa sprzętu stołowo- kuchennego spr 21/KPW/ŻYWN/2016

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Część I: Dostawa sprzętu gastronomicznego i chłodniczego

Część II: Dostawa sprzętu stołowo- kuchennego

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, (w Formularzu oferty zawarta jest kalkulacja ceny ofertowej, w której podano pozycje składające się na przedmiot zamówienia). Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany.

3. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować asortyment równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych.

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5. Wartość poniżej kwot określonych według art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2016 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się