Świadczenie usług cateringu w zakresie dożywiania uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie w roku szkolnym 2018/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu – na potrzeby stołówki szkolnej – gorącego posiłku: obiadu, śniadania, podwieczorku.
2.1.Zamawiający szacuje, że dziennie należy dostarczyć:
a) śniadań – 110 (4 budynki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
b) obiadów – 260, w tym 240 (4 budynki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10 oraz 20 obiadów budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 8b
c) podwieczorków – 70 (4 budynki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10.
W roku szkolnym 2018/2019 należy dostarczyć około:
1) śniadań 21 560 ( tj.196 dni x 110 posiłków)
2) obiadów 50 960 (tj. 196 dni x 260 posiłków)
3) podwieczorków 13 720 (tj. 196 dni x 70 posiłków).
Szacowana ilość posiłków ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu posiłków w podanej ilości.

W przypadku, gdy dostawa obiadów, śniadań i podwieczorków będzie mniejsza niż planowana przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych porcji obiadów, śniadań, podwieczorków danego dnia według zamówień uczniów. Liczba posiłków uzależniona jest od frekwencji dzieci w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzałkowie. O liczbie śniadań, obiadów i podwieczorków na dany dzień Zamawiający będzie informował do godziny 1500 w dniu poprzedzającym wykonanie usługi.
Liczba śniadań, obiadów i podwieczorków może różnić się między sobą.
Posiłki powinny być dostarczane do budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie (ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10 oraz ul. Ostrowska 8b) w następujących godzinach:
830 – dostawa śniadania do 4 budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
1100 – dostawa obiadu z podwieczorkiem do 4 budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
1120 – dostawa obiadu do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 8b.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki wydane dzieciom zgodnie z zapotrzebowaniem.


2.2.Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia dekadowy jadłospis z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw – do wiadomości Zamawiającego – w ilości 2 egzemplarzy, 1 na ulicę Al. Prymasa Wyszyńskiego 10 i 1 na ulicę Ostrowską 8b. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania jakości posiłków zgodnie z przedstawionym jadłospisem. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku zmianie ustawy o bezpieczeństwie i żywności (Dz. U. z 09.01.2015 poz. 35) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 01.08.2016 roku poz. 1154). Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. Dzienny jadłospis powinien obejmować:
a)śniadanie: zupa mleczna lub potrawy mleczne i mlekopochodne, urozmaicone kanapki z pieczywa razowego lub pełnoziarnistego: żytnie, mieszane, wędliny, sery, jajka, pasty rybne i serowe, które będą podawane z warzywami oraz kanapki dostarczające energii z dżemem, miodem, konfiturą i serkami owocowymi.
b)obiad: zupa (250ml) oraz drugie danie, w tym produkt węglowodanowy (200g), ziemniaki, kasza, ryż, makaron, bądź kluski śląskie, kopytka, produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego – gotowy 80g (mięso np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., bądź ryba gotowa 80g), surówka, jarzyny gotowane lub owoc 100g.
c)podwieczorek: kanapki z ciemnego pieczywa, jogurty, soki owocowe, desery mleczne, kisiele, galaretki, domowe wypieki dla dzieci, muffinki, ciasta z owocami, drożdżówki, owoce i warzywa. Kanapki lub ciasto własnego wyrobu; owoc sezonowy z deserem, jogurty naturalne (min. 150g) z owocem, racuchy z jabłkiem, knedle z owocami.
2.3.Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić wartość energetyczną, wielkość posiłków oraz normy produktów dla uczniów w wieku 3 – 16 lat. Wyklucza się posiłki sporządzone na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
a)jadłospis powinien być urozmaicony; potrawy powinny być lekkostrawne przygotowane z surowców wysokiej jakości.
b)obiad powinien dostarczać 30% całodziennego zapotrzebowania energetycznego, śniadanie – 30%, podwieczorek – 10% zgodnie z aktualnymi normami żywienia przy wyliczeniu średnioważonej normy dla danej grupy uczniów;
c)porcja ryb co najmniej raz w tygodniu;
d)w procesie przygotowania posiłku należy stosować sól o obniżonej zawartości sodu, sól nie może być stosowana po procesie przygotowania posiłku (do dosalania);
e)w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone, duszone, nie więcej niż jedna porcja potrawy smażonej w tygodniu szkolnym (od poniedziałku do piątku);
f)zioła lub przyprawy świeże lub suszone niezawierające sodu/soli – nie wolno stosować m.in. mieszanek przyprawowych z solą i glutaminianem sodu typu Warzywko czy Vegeta;
g)zupy, sosy oraz potrawy sporządzane z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;
h)warzywa surowe lub przetworzone, z wyłączeniem warzyw suszonych, przygotowane do bezpośredniego spożycia, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008; w przypadku przetworzonych – o niskiej zawartości sodu/soli, tj. zawierające nie więcej niż 0,12 g sodu lub równoważnej ilości soli na 100 g lub na 100 ml środka spożywczego lub o obniżonej zawartości sodu/soli, tj. obniżenie zawartości sodu lub wartości równoważnej dla soli wynosi co najmniej 25% w porównaniu z podobnym produktem, z wyłączeniem produktów poddanych naturalnej fermentacji mlekowej, takich jak: kwaszona kapusta oraz kwaszone ogórki;
i)tłuszcze spożywcze – oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane lub ich mieszanki; w przypadku smażenia jest używany olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonasyconych poniżej 40%);
2.4.Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
2.5.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
2.6.Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny i zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
2.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę jakości wykonywanych usług np. kontroli wagi posiłków.
2.8.Transport posiłków powinien odbywać się środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.
2.9.Dostaczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczenia stołówek w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt – 4 budynki przy ulicy Wyszyńskiego 10 oraz 1 miejsce przy ulicy Ostrowskiej 8b.
2.10.Posiłki dostarczane będą przez Wykonawcę w naczyniach jednorazowego użytku, koszt zakupu naczyń i sztućców jednorazowego użytku pokrywa Wykonawca i wkalkulowany będzie w cenę obiadu.
2.11.Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków uczniom korzystającym z usług stołówki szkolnej.
2.12.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów związanych z usługą żywienia i ponosi tym samym odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987 z późn. zm.).
2.13.Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcję we właściwych pomieszczeniach termosów i opakowań, w których dostarczone będą posiłki zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP.
2.14.W przypadku naruszenia przepisów dyrektor ma prawo, bez zachowania okresu wypowiedzenia określonego w umowie i bez odszkodowania rozwiązać umowę z Wykonawcą.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r.. poz. 459 z późn. zm.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się