Wykonanie elementów organizacji ruchu

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie elementów organizacji ruchu
Opis: a) azyl dla pieszych ul. Pszczyńska
b) próg zwalniający na ul. H. Marusarzówny
c) krawężnik na ul. Rostków
Ilość: 1 [robota budowlana]

Wymagania dodatkowe:
Akceptuję warunki zawarte w zaproszeniu do składania ofert (TAK, proszę potwierdzić)
Spełniam warunki udziału w postępowaniu okreslone w pkt 8 zaproszenia do składania ofert (TAK, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się