DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w ilości i rodzaju określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się