ZAKUP SPRZĘTU WYSOKOGÓRSKIEGO I SURVIVALOWEGO NA ZABEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI W AWL

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji (do 28 września 20018r. na warunkach opisanych we wzorze umowy)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Oświadczenie o zgodności zaoferowanego asortymentu (Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z wzorem załączonym do zaproszenia wraz ze szczegółowym opisem oferowanego sprzętu.)
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ()
Formularz propozycji (wg załączonego wzoru )

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy
  • Sport

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się