Dostawa AGD wyposażenie kuchni dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-25/WZŻ/2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa AGD wyposażenia do kuchni do następujących obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków:
Żłobek nr 1 ul. Lwowska 20, Wrocław
Żłobek nr 2 ul. Zemska 33, Wrocław
Żłobek nr 3 ul. Białowieska 27, Wrocław
Żłobek nr 4 ul. Kłodnicka 25, Wrocław
Żłobek nr 5 ul. Dokerska 5, Wrocław
Żłobek nr 6 ul. Krowia 1, Wrocław
Żłobek nr 7 ul. Drukarska 9, Wrocław
Żłobek nr 8 ul. Sądowa 6, Wrocław
Żłobek nr 9 ul. Wrońskiego 13 d, Wrocław
Żłobek nr 10 ul. H. Brodatego 17, Wrocław
Żłobek nr 11 ul. Hubska 39, Wrocław
Żłobek nr 12 ul. Jugosłowiańska 85 a, Wrocław
Żłobek nr 13 ul. Wieczysta 107, Wrocław
Żłobek nr 14 ul. Mulicka 4c, Wrocław
Żłobek nr 15 ul. Łukowa 37, Wrocław
Budynek Administracji ul. Fabryczna 15 , Wrocław
2.2. Znak postępowania: ZP-25/WZŻ/2018.
2.3.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2.4.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.
2.5. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot umowy posiadający certyfikat zgodności CE i oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej . Deklarację Zgodności Wykonawca będzie musiał dostarczyć w dniu dostawy.
2.6. Asortyment będący przedmiotem umowy musi posiadać dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
Na dostarczonym przedmiocie umowy musi być piktogram świadczący o tym ,że zaproponowany
sprzęt gospodarstwa domowego jest dopuszczony do kontaktu z żywnością.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.