Zakup obuwia na rok 2018/2019 dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: BUTY GUMOWE DAMSKIE - 7,00 komplet
OBUWIE PROFILAKTYCZNE SKÓRZANE B-25 - 4,00 komplet
BUTY GUMOWE MĘSKIE - 1 750,00 komplet
PÓŁBUTY DAMSKIE - 8,00 komplet
PÓŁBUTY M SZYTO-KLEJ.B-23 - 5,00 komplet
TRZEWIKI ROB.Z WSZYTYM JĘZYK.B-100K - 285,00 komplet
TRZEWIKI SKÓRZ. DAMSKIE BW-029N - 100,00 komplet
TRZEWIKI SKÓRZ.Z NOSK.PR.215/05 BW-041BBW-041B - 175,00 komplet
TRZEWIKI ROBOCZE OLEJOODPORNE BW-041 AP - 1 951,00 komplet
KLAPKI KĄPIELOWE GUMOWE - 2 505,00 komplet
OBUWIE PROFILAKT.SKÓRZANE MĘSKIE - 1,00 komplet
SANDAŁY ROBOCZE DAMSKIE - 5,00 komplet
WKŁAD OCIEPL. DO OBUWIA GUMOWEGO - 1 750,00 komplet
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: do dnia2018-10-28
do dnia: 2018-10-28
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 2:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 3:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 4:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 5:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 6:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 7:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 8:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 9:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 10:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 11:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Część 12:
Cena - 60,00%
jakość i estetyka wykonania - 40,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów – Magazyn FM 05
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie wykonane było w terminie od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. na podstawie zamówień cząstkowych. Termin realizacji zamówień cząstkowych 30 dni roboczych od dnia dostarczenia zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Katarzyna Piotrowska
Telefon kontaktowy: 44 737 25 43

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się