Zakup odzieży na rok 2018/2019 dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: KOSZULA FLANELOWA - 6 396,00 sztuka
FARTUCH DEDERON DAMSKI - 55,00 sztuka
BLUZA OCIEPLANA DRELICH DAMSKA - 33,00 sztuka
BLUZA OCIEPLANA DRELICH MĘSKA - 993,00 sztuka
BLUZA ROBOCZA DAMSKA - 76,00 sztuka
CZAPKA DRELICHOWA - 320,00 sztuka
FARTUCH DAMSKI BIAŁY ELANOBAWEŁNA - 6,00 sztuka
FARTUCH DRELICH MĘSKI PR.215/05 - 13,00 sztuka
FARTUCH DRELICHOWY DAMSKI - 4,00 sztuka
GETRY DAMSKIE - 60,00 sztuka
KALESONY BAWEŁNIANE MĘSKIE - 3 275,00 sztuka
KOMINIARKA DZIANA - 2 278,00 sztuka
KOSZULKA BAWEŁNA KRÓTKI RĘKAW - 10,00 sztuka
KURTKA NIEPRZEMAKALNA - 1 005,00 sztuka
SKARPETY MĘSKIE BAWEŁNA - 8 450,00 komplet
SPODNIE MĘSKIE OCIEPLANE - 1 035,00 sztuka
SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE - 69,00 sztuka
SPODNIE ROBOCZE DRELICHOWE - 4 650,00 sztuka
SPODNIE ROBOCZE SZWEDZKIE OGRODNICZKI - 1 557,00 sztuka
SPODNIE SZYBOWE TKANINA NIEPRZEMAKALNA - 895,00 sztuka
UBRANIE MEDYCZNE - 2,00 komplet
BLUZA ROBOCZA TYP SZWEDZKI - 1 445,00 sztuka
BLUZA ROBOCZA DRELICHOWA - 4 235,00 sztuka
BLUZA TRUDNOPALNA OCIEPLANA DLA SPAWACZY - 143,00 sztuka
SPODNIE TRUDNOPALNE OCIEPLANE DLA SPAWAC - 140,00 sztuka
SPODNIE OCIEPLANE DAMSKIE - 24,00 sztuka
BLUZA TRUDNOPALNA SPAWALNICZA - 445,00 sztuka
SPODNIE TRUDNOPALNE SPAWALNICZE - 445,00 sztuka
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: do dnia2018-10-28
do dnia: 2018-10-28
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 2:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 3:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 4:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 5:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 6:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 7:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 8:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 9:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 10:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 11:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 12:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 13:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 14:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 15:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 16:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 17:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 18:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 19:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 20:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 21:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 22:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 23:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 24:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 25:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 26:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 27:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Część 28:
Cena - 60,00%
ocena jakości - 40,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów – Magazyn FM 05
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie wykonane było w terminie od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. na podstawie zamówień cząstkowych. Termin realizacji zamówień cząstkowych 30 dni roboczych od dnia dostarczenia zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Katarzyna Piotrowska
Telefon kontaktowy: 44 737 25 43

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Odzież

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się