Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania:
ZADANIE 1 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej
W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole Publiczne w Dębnicy Kaszubskiej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej, Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej.
Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 330 osób
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.1. do SIWZ.

ZADANIE 2 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Gogolewie
W skład Zespołu Szkół wchodzi: Przedszkole w Borzęcinie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie, Gimnazjum w Gogolewie.
Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 173 osoby
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.2. do SIWZ.

ZADANIE 3 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Motarzynie
W skład Zespołu Szkół wchodzi: Przedszkole w Budowie, Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie, Gimnazjum w Motarzynie.
Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 129 osoby
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.3. do SIWZ.

ZADANIE 4 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 105 osób.
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.4. do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się