Dostawa ciekłego tlenu medycznego, dzierżawę zbiornika ciekłego tlenu medycznego i stacji redukcyjnej tlenu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego i stacji redukcyjnej tlenu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 2 do SIWZ WSZ-EP-35/2018 (formularz asortymentowo-cenowy) oraz w projekcie umowy numer 35/2018, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się