Dostawa soczewek wraz z dzierżawą aparatu do biometru optycznego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo na załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik 6 do SIWZ) wraz z dzierżawą aparatu do biometru optycznego o parametrach opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ oraz na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej integralną część SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Leki i produkty lecznicze
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się