Wzorcowanie anemometrów skrzydełkowych w 2018r. – 10 szt.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzorcowania 10 sztuk anemometrów skrzydełkowych zgodnie z poniższym zakresem rzeczowym:

- Anemometr skrzydełkowy typu TESTO – 10 szt.
Zakres wzorcowania obejmuje 8 punktów pomiarowych przy prędkościach: 0,20; 0,50; 1,00; 2,50; 5,00; 10,0; 15,0; 20,0
Zamawiający wymaga wystawienia świadectwa wzorcowania dla każdego z przyrządów.

Do oferty należy dołączyć:
- wypełnioną instrukcję płatniczą,
- Oświadczenie Wykonawcy o przetwarzaniu danych osobowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się