Zamówienie partii prototypowej-testowej 110 szt. płaszczy wyjściowych całorocznych

» Opis zapytania

Nazwa: Płaszcz wyjściowy całoroczny
Opis: 1.Specyfikacja Techniczna-Płaszcz Wyjściowy Całoroczny
2.Projekt umowy
Ilość: 110 [szt.]

Najpóźniejszy termin dostawy:
2018-10-11 14:15:00

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (Termin dostawy nie później niż do 11.10.2018 r. Termin dostawy musi być zgodny z terminem realizacji zamówienia, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Koszt dostawy po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Cena oferty brutto - waga 80 procent (Proszę o podanie wartości zamówienia brutto)
Termin realizacji zamówienia (Proszę o podanie terminu realizacji zamówienia, (nie później niż 11.10.2018 r.)
Skrócenie terminu realizacji o 20 dni – waga 20 procent (maksymalnie).
Zamawiający przyzna 1 punkt za każdy dzień kalendarzowy skrócenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu określonego przez Zamawiającego tj. do dnia 11.10.2018 r.)
Termin płatności (Przelew 30 dni, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 16:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Odzież

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się