Dostawa nawozów mineralnych do COBORU, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, w II półroczu 2018.

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych jakościowo zgodnych z Polska Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ ( strona 22-25 SIWZ ).
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy nawozów mineralnych do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław, pow. Mielec.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostawy nawozów mineralnych do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-716 Orły, pow. Jarosław.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy dostawy nawozów mineralnych do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Nowym Lublińcu, ul. Doświadczalna 4,
37-611 Cieszanów pow. Lubaczów.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy dostawy nawozów mineralnych do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Dukla, ul. Trakt Węgierski 6, 38-450 Dukla

Dostarczone nawozy mineralne winny być dopuszczone do obrotu w Polsce w 2018 roku.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt, do miejsc dostaw określonych dla poszczególnych zadań w wymaganych terminach realizacji dostaw, wraz z rozładunkiem nawozów.
Okres realizacji zamówienia nie dłuższy niż do dnia 30 września 2018r.; termin realizacji dostawy – najpóźniej do 4 dni od dnia złożenia zamówienia; realizacja zamówienia w krótszym terminie podlega ocenie punktowej określonej w pkt. XIV.3 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.