JEDZ do postępowania DAZ-ZP.272.39.2018 na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (Proszę pobrać plik JEDZ z załącznika i zastosować się do powyższej instrukcji (patrz powyżej 7 kroków) lub otworzyć poniższy link do instrukcji:
https://drive.google.com/file/d/1rlA6iJRIJ7xs3FeLUsJvoFQSuidOx2C9/view

Plik PDF podpisz na swoim komputerze za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanego i dołącz w tym miejscu za pomocą spinacza.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się