Wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawiającego wycenę wartości czynszu dzierżawnego przedmiotu "Umowy dzierżawy nieruchomości związanych z układem dystrybucyjnym prądu stałego 3 kV/PLK"

» Opis zapytania

Wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawiającego wycenę wartości czynszu dzierżawnego przedmiotu "Umowy dzierżawy nieruchomości związanych z układem dystrybucyjnym prądu stałego 3 kV/PLK".
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane w OPZ, tj. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu )zgodnie ze wzorem w załączeniu) oraz oświadczenie o oferowanym terminie realizacji zamówienia.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Wykonawcy dot. zapoznania się z klauzulą informacyjną zawartą w § 17 OWU.
Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU, chyba że zapisy OPZ stanowią inaczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Zakup, sprzedaż i najem nieruchomości
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się