DOSTAWA TABLIC I TAŚM OSTRZEGAWCZYCH DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III, ŁAZISKA

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę nw. materiał:
1) 776-120-372-0 TABLICA OSTRZEGAWCZA Z PCV (KC 001 D1 pn) 20,00 szt.
2) 776-120-372-0 TABLICA OSTRZEGAWCZA Z PCV (KC 001 D1 fn) 20,00 szt.
3) 776-120-372-0 TABLICA OSTRZEGAWCZA Z PCV 28,00 szt. (tablica informacyjna 40x30 cm, materiał typu dibond według wzoru w załączeniu, grafika drukowana na folii 5-letniej zabezpieczona laminatem UV)
4) 776-120-372-0 TABLICA OSTRZEGAWCZA Z PCV 38,00 szt. (tablica informacyjna 30x20 cm, materiał typu dibond według wzoru w załączeniu, grafika drukowana na folii 5-letniej zabezpieczona laminatem UV)
5) 776-131-201-0 TAŚMA OSTRZEGAWCZA ODBLASKOWA SAMOPRZYLEPNA ŻÓŁTO-CZARNA 200,00 m
(Wymagana szerokość taśmy od 75 mm. Taśma samoprzylepna odporna na warunki atmosferyczne, UV, starzenie zabezpieczona powierzchnią przed ścieraniem. Przeznaczona do znakowania dróg ewakuacyjnych i miejsca pierwszej pomocy znakowania stanowisk pracy, obszarów wokół maszyny lub urządzeń, miejsc o ograniczonej wysokości lub szerokości, oznaczania miejsc ze sprzętem gaśniczym i dróg ewakuacyjnych. Odporna na zrywanie w czasie pracy wózków widłowych)
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego do tablic informacyjnych Top Design Chwaszczyno. Wymaga się aby były zachowane wymiary, kolorystyka oraz zgodność tekstu w zamawianych tablicach informacyjnych.
dla poz. 1÷4 adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łaziska ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne;
poz. 5 adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Jaworzno III: magazyn ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno 100m, magazyn ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno 100m;
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta dotyczyć musi wszystkich pozycji wyszczególnionych w postępowaniu
Oferty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucone.
1. Kryterium oceny ofert: łączna wartość wszystkich pozycji netto oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010.
W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się