Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Jastkowie w ramach projektu „Radosny maluch – Aktywna mama”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu- przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, które uczęszczają do Żłobka Samorządowego „Akademia Malucha” w Jastkowie z siedzibą w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 3, w ramach projektu „Radosny maluch – Aktywna mama” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 9.4. „Godzenie życia zawodowego i prywatnego”. 2. Miejsce realizacji usługi: Żłobek „Akademia Malucha” Panieńszczyzna, ul. Szkolna 3, 21-002 Jastków. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad (dwa dania) i podwieczorek dla grupy 30 dzieci w okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. Posiłki będą dostarczane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w żłobku. 4. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: śniadania od godz. od 8.00-8:30, obiad i podwieczorek – od godz. 11.00-11.30. 5. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj.: (01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. - 83 dni tj. 2490 śniadań; 2490 obiadów dwudaniowych; 2490 podwieczorków). 6. Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci i mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 7. Usługa powinna spełniać następujące warunki:
7.1. Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie powinien powtarzać się w tym samym tygodniu.
7.2. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone.
7.3. Wyklucza się używania produktów typu instant oraz gotowych produktów np.: mrożone pierogi, gołąbki, klopsy, konserwy, produktów typu masłopodobnych, seropodobnych, stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia.
7.4. Wędliny w swoim składzie mają zawierać powyżej 80% mięsa, nie mogą zawierać dodatków skrobi i soi, mięso nie może być MOM (mięso odkostnione mechanicznie).
7.5. Do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz. Jadłospis winien być przygotowany i podpisany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, tj. dietetyka lub technologa żywienia.
7.6. Wykonawca w ramach zamówienia dostarcza:
a) śniadanie - zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko - pochodne, kanapka, herbata, sok itp.;
b) obiad - zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. -surówka, kompot, napój lub sok;
c) podwieczorek – kanapka, ciasto, desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata, napój mleczny, sok, woda mineralna, itp.
8. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, że osoby wykonujące następuję czynności:
- dostawa cateringu
- przygotowywanie posiłków
powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się