Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych dla Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części Część 1. Dostawa ryb na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z Załącznika nr 1 do SIWZ oraz wykazem asortymentowo – cenowym w Załączniku nr 1a do SIWZ Część 2. Dostawa mrożonek na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z Załącznika nr 1 do SIWZ oraz wykazem asortymentowo – cenowym w Załączniku nr 1b do SIWZ; Część 3. Dostawa drobiu na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z Załącznika nr 1 do SIWZ oraz wykazem asortymentowo – cenowym w Załączniku nr 1c do SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego na dostawy artykułów spożywczych składających się na przedmiot zamówienia dla części od 1 do 3 został odpowiednio zawarty dla każdej części w Załączniku nr 1 oraz w Załącznikach nr 1a -1c do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się