Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna – realizowana w dostawach częściowych, w miarę zgłaszanego zapotrzebowania – sprzedaż i dostarczanie: środków czystości, materiałów gospodarczych i worków foliowych, zwanych także „asortymentem” dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:
Część I sprzedaż i dostarczanie: środków czystości, materiałów gospodarczych i worków foliowych dla Wydziału Geologii UW w Warszawie,
Część II sprzedaż i dostarczanie: środków czystości, materiałów gospodarczych i worków foliowych dla Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział IV Opis Przedmiotu Zamówienia (część I i II) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją” lub „SIWZ”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się