„Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13, polegającej na wykonaniu okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy Prawo budowlane”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych
w budynkach Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13, polegającej na wykonaniu okresowej
kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane”.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Wydział Energetyki Komunalnej,
- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Upowszechniania Technologii Informatycznych,
- Politechnika Śląska – Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych,
- ZGM – Aula sale dydaktyczne,
- Uniwersytet Ekonomiczny – Aula, sale dydaktyczne,
- Uniwersytet Ekonomiczny – kaplica.

Zakres kontroli obejmuje:
1) Sprawdzenie stanu ogólnego nawiewno – wywiewnych (kratki, anemostaty),
2) Sprawdzenie drożności przewodów kominowych i kanałów wentylacyjnych przez pomiar,
3) Wyliczenie ilości wymian powietrza wentylowanego w poszczególnych pomieszczeniach,
4) Sprawdzenie stanu ogólnego nasad kominowych, kominów, głowic kominowych,
5) Sporządzenie odrębnych protokołów dla każdego budynku w dwóch egzemplarzach
Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się