Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo

» Opis zapytania

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo.
3. Zakres zamówienia obejmuje zakres pełen prac objęty dokumentacją projektową, w tym:
a) budowa wiaty drewnianej o wymiarach 10 x 10 m,
b) wykonanie instalacji elektrycznej,
c) wykonanie ogrodzenia terenu,
d) wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej,
e) wykonanie map powykonawczych,
f) wykonanie pełnej dokumentacji do odbioru inwestycji (dokumentacja powykonawcza w 3 egzemplarzach),
g) dostarczenie niezbędnych certyfikatów i atestów na materiały oraz protokołów badań i sprawdzeń robót budowlanych,
h) przygotowanie i dostarczenie protokołu przekazania – przejęcia środka trwałego (PT) w formie „papierowej” i elektronicznej,
i) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu Zestawienia Rzeczowo – Finansowego zgodnie z wzorem załączonym do SWIZ w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
j) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu protokołu odbioru robót sporządzonego w układzie pozycji Zestawienia Rzeczowo – Finansowego operacji (elementów scalonych) uwzględniający kwotowe i procentowe wykonanie robót,
k) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu kosztorysu różnicowego wskazującego różnice pomiędzy stanem faktycznym, a Zestawieniem Rzeczowo – Finansowym. W kosztorysie różnicowym powinny być wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed i po zmianach).
4. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa SIWZ wraz załącznikami tj. dokumentacją techniczną: projekt wraz z rysunkami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Meble
  • Meble przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.