Usługi hotelowe

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi hotelowe dla kuracjuszy Szpitala określone szczegółowo w zał. nr 1 do specyfikacji wraz z terminarzem i ilością rezerwowanych miejsc w poszczególnych turnusach leczniczych- zał nr 1 do umowy.
Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie bez ponoszenia kosztów możliwość niewykorzystania ilości osobodni spowodowaną niedojazdem kuracjuszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się