Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

» Opis zapytania

3.1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w ośrodku edukacyjno-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych usługa obejmuje:

1. dostawę posiłków w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, śniadanie dostarczane na godzinę 8:00, obiad dostarczany na godzinę 12:30
2. posiłki będą dostarczane do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ilości max. 12 zestawów dziennie – zamówienie będzie każdorazowo ustalane co do ilości dla osób o specjalnych wymaganiach żywieniowych w dniu poprzedzającym dzień dostawy, zamówienie na poniedziałek będzie potwierdzane w piątek. Wykonawca uwzględni te informacje i dostarczy odpowiednią ilość posiłków dostosowanych do potrzeb tych osób.
3. Przygotowywanie posiłków odbywać się z produktów zakupionych przez Wykonawcę.
4. Usługa obejmuje przygotowanie posiłków z produktów świeżych, wysokiej jakości, z uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25.08.2008r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dz. U. 2017r. poz. 149) rozporządzeniach wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACP, zasad żywienia dietetyki stosowanej opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia.
5. Posiłki będą przygotowywane w oparciu o jadłospis żywieniowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego i uwzględniać będzie następujące warunki:

a) wśród osób, dla których przygotowane są posiłki mogą znajdować się między innymi osoby chore na cukrzyce, schorzenia wątroby, schorzenia jelit i inne diety, wobec czego posiłki powinny być zróżnicowane pod kątem potrzeb żywieniowych tych osób z uwzględnieniem punktu 2. Poniżej,
b) posiłki nie mogą być przygotowane z produktów głęboko mrożonych, produktów instant
c) w skali tygodnia posiłki nie mogą się powtarzać
d) posiłki powinny uwzględniać dzienne zapotrzebowanie energetyczne osoby dorosłej (około 1800 kcal)
e) wykorzystanie produktów świeżych o wysokiej jakości (chude wędliny, mięsa)
f) w skład każdego z posiłków wchodzić będą:


ŚNIADANIE:
pieczywo mieszane min.(120 g), masło min. (20 g), wędliny/sery/ryby/jaja w ilości nie mniejszej niż 120 g, świeże warzywa, np. pomidory, ogórki, sałatki warzywne, rzodkiew min.(100g), cytryna), napoje gorące (herbata/kawa/mleko min. (250ml), cukier min. 10g oraz dodatku np. jogurt naturalny, owoc,min. (120 g)

OBIAD:
Zupa min. (450 ml) wykonana ze świeżych warzyw z dodatkiem śmietany, z makaronem/ziemniakami/ryżem i zieleniną.

Drugie danie: mięso/ryby/jaja min. (150g), ziemniaki/kasza/ryż min. (200g), dodatek warzywny min. (150g) (np. surówka z marchwi, buraki, mizeria, surówka z kapusty, pomidory) lub dania mączne (placki, bliny, kluski, pierogi (ruskie, z mięsem, z owocami itp.) min. (400 g )z dodatkiem warzywnym (jak wyżej) oraz kompot wykonany z owoców sezonowych min. (200 ml.).

Dodatek do obiadu: owoce, ciasto, budyń, kisiel, galaretka z owocami, jogurt. min. (150g)

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych posiłków tj: zmiejszenie odo 20 % szacunkowej ilości posiłków w trakcie trwania umowy, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w tym o zapłatę z tytułu niezrealizowanej części zamówienia jak również nie może być ono podstawą do odmowy wykonania zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków pod wskazany adres i we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem dostarczanym przez Zamawiającego w odpowiednio przeznaczonych do tego tego celu pojemnikach termoizolacyjnych lub styropianowych zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem.
8. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do piątku do godz. 12:00 jadłospis na kolejny tydzień ze wskazaniem gramatury posiłków. Jadłospis będzie zaakceptowany przez Zamawiającego i dostosowany do potrzeb uczestników, z uwzględnieniem schorzeń tych osób wskazanych przez Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonanie przez siebie i podwykonawców usługi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się