Dostawa sprzętu pożarniczego

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu pożarniczego. Zaoferowany sprzęt ma być nowy, nie posiadać śladów użytkowania. Dostawa obejmuje: przetransportowanie do danej miejscowości, wraz ze złożeniem w magazynie lub w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części B (oddzielne pliki zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rzizielonagora.wp.mil.pl).Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się