Świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ oraz na świadczenie usług w zakresie żywienia osób nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka w Łodzi

» Opis zapytania

ZADANIE NR 1 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób nieletnich, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka w Łodzi mieszczącej się przy ul. Skrzywana 14. Łódź
Przedstawione ilości osób uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia i określone w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.1. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
ZADANIE NR 2 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Bełchatowie oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi
Przedmiotem zamówienia jest:
świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Bełchatowie przy ul. 1-go Maja 7, 97-400 Bełchatów
b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.2. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 3 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Poddębicach oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi
Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Poddębicach przy ul. Targowej 22, 99-200 Poddębice.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.3. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
ZADANIE NR 4 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Radomsku oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56, 97-500 Radomsko.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.4. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
ZADANIE NR 5- świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Łasku oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Łasku przy ul. 9-go Maja 32/36, 98-100 Łask.
b)świadczenie usług w zakresie żywienia oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.5. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
ZADANIE NR 6 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Wieluniu oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi.
Przedmiotem zamówienia jest:
świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP Wieluń przy ul. Warszawskiej 22A, 98-300 Wieluń.
świadczenie usług w zakresie żywienia oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.6. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 7 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Opocznie oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Opocznie przy aleja Dąbrówki 1, 26-300 Opoczno.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP
w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.7. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 8- świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Rawie Mazowieckiej oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 23, 96-200 Rawa Mazowiecka.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.8. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
ZADANIE NR 9 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Łowiczu oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 12/14, 99-400 Łowicz.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.9. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
ZADANIE NR 10 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Kutnie oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Kutnie przy ul. Toruńskiej 14, 99 -300 Kutno.
b) świadczenie usług w zakresie żywienia oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu.
Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.10. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
Art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób Osoby wykonujące czynności związane ze świadczeniem usługi w zakresie żywienia - Umowa o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ustawy 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 918 z późn. zm.). Powyższe nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się