Przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z przedszkola oraz uczniów szkół z terenu Gminy Stare Kurowo roku szkolnym 2018/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest catering – przygotowanie i dowóz posiłków do przedszkola oraz szkół prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo, tj. Przedszkole Komunalne w Starym Kurowie ul. Leśna 2; 66-540 Stare Kurowo; Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie z Oddziałami Gimnazjalnymi, ul. Kościuszki 95, 66-540 Stare Kurowo, Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie, Nowe Kurowo 36, 66-540 Stare Kurowo - w roku szkolnym 2018/2019.
Szacunkowa ilość posiłków: 158 posiłków dziennie. 2018 r. 12.924 posiłki, 2019 r. 20.512 posiłków.

Przedszkole Komunalne w Starym Kurowie
– 80 posiłków dziennie/ śniadanie + obiad (zupa+ drugie danie) + podwieczorek
- 20 posiłków dziennie/obiad (zupa+ drugie danie+ dodatek)
- 10 posiłków dziennie /zupa
- 10 posiłków dziennie/śniadanie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Starym Kurowie – 26 posiłków dziennie /jedno danie gorące: zupa/drugie danie przemiennie+ dodatek

Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie – 12 posiłków dziennie / jedno danie gorące: zupa/drugie danie przemiennie+ dodatek

Ilość posiłków została określona szacunkowo na podstawie danych z roku szkolnego 2017/2018. Ilość posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci. Zapotrzebowanie na dany dzień składane będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godz. 09.00 każdego dnia, z możliwością korekty do godz. 09.30. Informację odnośnie ilości żywionych w danym dniu Zamawiający zobowiązuje się przekazać drogą telefoniczną lub faksem. Faktyczna i ostateczna wielkość zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistej liczby zamówionych oraz dostarczonych posiłków. Z uwagi na powyższe, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości posiłków będących przedmiotem zamówienia.
Okres i sposób świadczenia usługi: rok szkolny 2018/2019 tj. Przedszkole od 03.09.2018r. do 30.06.2019r. i od 01.08.2019r. do 31.08.2019, Szkoły od 04.09.2018 r. do 20.06.2019 r. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć, w których przedszkole lub szkoły są zamknięte.
Posiłki dostarczane w godzinach: Przedszkole: śniadanie 8:30, zupa/drugie danie 11:30, szkoły w godzinach 10.30-12.00 (przerwy między lekcjami) – indywidualnie ustalane z Dyrektorami Szkół i Przedszkola. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin dowiezienia posiłków.
Schematyczny, sugerowany przez Zamawiającego schemat posiłków
Rodzaj posiłków:
a) śniadania
rodzaj dania
- bułka, masło, wędlina, ser żółty, pomidor lub ogórek, herbata
- zupa mleczna, bułka, masło, dżem, herbata
- bułka, masło, twarożek na słodko, wędlina, pomidor lub ogórek, herbata
- chleb-2 kromki, masło, jajo gotowane, wędlina, pomidor lub ogórek, herbata
- bułka, masło, twarożek z warzywami, wędlina, herbata
- bułka, masło, ser żółty, dżem, kakao
Należy przywozić gotowe kanapki
b) dwa razy w tygodniu – obiad drugodaniowy mięsny +dodatek
rodzaj dania
- udko kurczaka + ziemniaki + surówka + kompot +jabłko
- kotlet mielony + ziemniaki + surówka + kompot + gruszka
- gulasz wieprzowy + kasza + surówka + kompot + banan
- kotlet schabowy + ziemniaki + surówka + kompot + śliwki
- pieczeń wieprzowa + ziemniaki + surówka + kompot + brzoskwinia
- filet drobiowy + ziemniaki + surówka + kompot + nektarynki
c) raz w tygodniu – obiad jednodaniowy +dodatek
rodzaj dania
- naleśniki z dżemem lub serem + kompot + jogurt
- racuchy z jabłkami z cukrem pudrem + kompot + kisiel
- pierogi ruskie lub z owocami + kompot + serek
- makaron z sosem warzywno-mięsnym lub owocowym + kompot
+ budyń
- filet rybny + ziemniaki + surówka + kompot+ jogurt
d) dwa razy w tygodniu obiad jednodaniowy – zupa + pieczywo + dodatek
rodzaj dania
- pomidorowa z ryżem lub makaronem + pieczywo + jogurt
- jarzynowa zabielana + pieczywo + banan
- fasolowa + pieczywo + serek
- żurek z ziemniakami, jajkiem i kiełbasą + pieczywo + gruszka
- rosół z makaronem + mięso drobiowe gotowane + pieczywo + budyń
- pieczarkowa + pieczywo + jabłko
- barszcz ukraiński + pieczywo + kisiel
- ogórkowa zabielana + pieczywo + mandarynki

Gramatura posiłku
- ziemniaki, kasza, makaron, ryż - 200g.
- mięso, ryba - 100 g.
- surówka -150 g.
- naleśniki, pierogi, racuchy, 450g.
- zupa 450 g.
- kisiel, budyń – 200g
- kompot lub sok z wodą – 200 g.
Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu 2 tygodni wystąpiła powtarzalność tego samego posiłku. Jadłospis podpisany przez dietetyka dostarczany jest do przedszkola, szkół i do Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca na następny miesiąc. Każda zmiana w jadłospisie wymaga akceptacji Zamawiającego. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Posiłki dla dzieci przedszkolnych powinny być dostosowane pod względem zastosowanych produktów oraz formy w jakiej są podawane do wieku dzieci. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi, tj. zmiany zarówno składu, jak i rodzaju posiłków przygotowywanych / dostarczanych w dany dzień o czym poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.
Dowożone posiłki winny być dostarczane własnym transportem Wykonawcy przystosowanym do przewozu żywności, na własny koszt w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw do punktów wydawania posiłków w przedszkolu i poszczególnych szkołach. Posiłki będą wydawane w naczyniach dostarczanych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru codziennie termosów po posiłku, brudnych naczyń oraz odpadów/nieczystości. Odbiór ustalany indywidualnie z Dyrektorami poszczególnych szkół i przedszkola.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego i ponosi tym samym pełną odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz koszty z tym związane zgodnie z ustawą o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Wykonawca będzie zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007, Nr 80, poz. 545
Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą ilość dostarczonych posiłków. Zamawiający zastrzega prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. Sanepidu wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której następstwem będą m. in. mandaty, kary odpowiada Wykonawca. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015r. poz. 594 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz.U. z 2016r., poz. 1154) oraz obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HCCAP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się