Dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody dla Spółek Grupy TAURON

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania są dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody dla Spółek Grupy TAURON.Realizacja dostaw w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia podzielono na VII zadań:
Zadanie I-Dostawy fosforanów, podchlorynu sodu i kwasu cytrynowego
Zadanie II-Dostawy siarczanu żelazowego PIX 112, PIX 113
Zadanie III-Dostawy chlorku żelaza technicznego
Zadanie IV-Dostawy roztworu soli trójsodowej trójmerkapto triazyny
Zadanie V-Dostawy koagulantów FLOKOR
Zadanie VI-Dostawy żywic jonowymiennych DOWEX
Zadanie VII -Dostawy kwasu adypinowego

Opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania i złożenia oferty określone zostały w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W zakładce dokumenty znajdują się:
- Podręcznik Oferenta,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się