Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka - dostawa 400szt. opraw oświetlenia ulicznego energooszczędnego LED wraz z montażem oraz dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń systemu pomiarowo-informacyjnego o poziomie zanieczyszczeń powietrza (stacji kontroli jakości powietrza)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 400szt. opraw oświetlenia ulicznego energooszczędnego LED wraz z montażem oraz dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń systemu pomiarowo-informacyjnego o poziomie zanieczyszczeń powietrza (stacji kontroli jakości powietrza). Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, zgodnie z art. 36aa ustawy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia z podziałem na części.
2. Część pierwsza zamówienia - dostawa 400szt. opraw oświetlenia ulicznego energooszczędnego LED wraz z montażem obejmująca swoim zakresem w szczególności:
- dostawę energooszczędnych opraw LED oświetlenia ulicznego dobranych przez Wykonawcę na etapie przygotowywania oferty na podstawie sytuacji drogowych opisanych przez zamawiającego,
- demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego (sodowych i rtęciowych),
- przekazanie zamawiającemu 100 szt. zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego do ponownego wykorzystania,
- utylizacja pozostałych zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego w tym źródeł światła,
- montaż na słupach na istniejących wysięgnikach nowych opraw oświetlenia ulicznego,
- oznakowanie słupów oświetlenia ulicznego opaskami odblaskowymi
3. Część druga zamówienia - dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń systemu pomiarowo-informacyjnego o poziomie zanieczyszczeń powietrza (stacji kontroli jakości powietrza).
Wymagane pomiary:
- Pył zawieszony PM10
- Pył zawieszony PM2,5
- Dwutlenek węgla CO2
- Lotne związki organiczne VOC,
- Aktualne ciśnienie atmosferyczne, temperatura i wilgotność powietrza


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.