DOSTAWA FILMÓW DOZYMETRYCZNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa filmów dozymetrycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Specyfikacji asortymentowo – cenowej ” załączniki od nr 2.1 do nr 2. 3 do SIWZ.
3.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 odrębne zadania, w tym:
1. FILMY DOZYMETRYCZNE GAFCHROMIC CK MINI BALL EBT3 LUB RÓWNOWAŻNE
2. FILMY DOZYMETRYCZNE GAFCHROMIC CK BC II EBT3 LUB RÓWNOWAŻNE
3. FILMY DOZYMETRYCZNE GAFCHROMIC CK AQA EBT3 LUB RÓWNOWAŻNE

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się