Likwidacja studni na ujęciu wody oraz wykonanie nowej studni głębinowej

» Opis zapytania

Demontaż głowicy w likwidowanej studni oraz wyciągnięcie pompy głębinowej osadzonej na przewodach tłocznych. Likwidacja otworu poprzez jego wypełnienie zgodnie z projektem (punkt 2.8 „Sposób likwidacji uszkodzonej studni nr IVs” szczegółowy schemat przedstawiono w załączniku nr11).
Odwiercenie otworu do głębokości 30m ppt. Z możliwością pogłębienia o 2-3m. Wiercenie systemem mechanicznym okrętnym „na sucho” w rurach osłonowych 20'' do głębokości 7m ppt (rury pozostaną w otworze), w rurach osłonowych 18'' do docelowej głębokości 30m ppt. Przy nawierceniu spodziewanej warstwy wodonośnej na głębokości 22-25m ppt. oczyszczenie otworu i zapuszczenie pompy w celu 3-5h przepompowania otworu z wydajnością 3-5m3/h. W tym czasie zostaną pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych.
Po przeanalizowania wyników fizyko-chemicznych zafiltrowanie otworu zgodnie z projektem wariant I (punkt 2.2 „Charakterystyka planowanych prac” Wariant I, szczegółowy schemat przedstawiono w załączniku nr 9a) lub będzie kontynuowane wiercenie celem zbadania warstwy wodonośnej w przedziale 30-41m ppt.
W przypadku kontynuowania wierceń – odwiercenie otworu do głębokości około 29-29,5m ppt. i postawienie rur osłonowych 18”. Dalsze wiercenie w rurach osłonowych 16” do przewidzianej głębokości 42m ppt. i nawiercenie węgli brunatnych z możliwością pogłębienia 2-3m. Przy nawierceniu spodziewanej warstwy wodonośnej na głębokości 36-38m ppt. oczyszczenie otworu i zapuszczenie pompy w celu 3-5h przepompowania otworu z wydajnością 3-5m3/h. W tym czasie zostaną pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych.
W przeanalizowaniu wyników fizyko-chemicznych zafiltrowanie otworu zgodnie z projektem wariant II (punkt 2.2 „Charakterystyka planowanych prac” Wariant II, szczegółowy schemat przedstawiono w załączniku nr 9b)
Szczegółowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia zawiera projekt robót geologicznych.

lokalizacja budowy: Miejscowość Świątniki; Gmina Sobótka; Powiat Wrocławski; Województwo Dolnośląskie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się