Modernizacja odcinka sieci hydrantowej z żeliwa DN 100

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia podzielono na 3 etapy które obejmują:

1. Etap I - wykonanie projektu, kompletnej dokumentacji budowlanej, wykonawczej wraz z przedmiarami i kosztorysami.
2. Etap II - wykonanie modernizacji sieci hydrantowej na podstawie zatwierdzonego projektu.
3. Etap III - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie do eksploatacji.

Etap I

Wykonanie dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” projektu budowlanego, wykonawczego modernizacji sieci hydrantowej na podstawie wytycznych Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa ma zawierać kosztorys, przedmiar robót, harmonogram prac oraz niezbędne decyzje administracyjne - o ile będą wymagane (włącznie z dziennikiem budowy).

Etap II

Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu.

Sieć hydrantowa (mapa 2):

Wykonanie modernizacji wybranych odcinków sieci hydrantowej żeliwnej DN 100 metodą crackingu statycznego tj.:

A

• Modernizacja sieci hydrantowej DN 100 od hydrantu przy boksach na odpady wzdłuż drogi wewnętrznej nr 2 do zakrętu – dł. ok. 250 mb,
• Wymiana na tym odcinku dwóch zasuw DN 100

B

• Modernizacja sieci hydrantowej DN 100 od zakrętu drogi nr 2 wzdłuż drogi wewnętrznej nr 1 do hydrantu usytuowanego na wysokości przejazdu kolejowego – dł. ok. 260 mb,

C

• Modernizacja sieci hydrantowej DN 100 od odcinka „B” do hydrantu usytuowanego obok budynku GST z wejściem do budynku – o dł. ok. 70 mb,
• Wymiana dwóch zasuw DN 100

D

• Modernizacja sieci hydrantowej DN 100 usytuowanego pomiędzy budynkiem administracyjnym a Magazynem Wyrobów Gotowych z przejściem pod drogą w rurze osłonowej (odcinek o dł. ok. 20 mb) – o dł. łącznej ok. 85 mb.,
• Wymiana dwóch zasuw DN 100

ETAP III

1. Wykonawca wykona próby ciśnieniowe zmodernizowanej sieci hydrantowej.
2. Wykonawca wykona dezynfekcję zmodernizowanego rurociągu sieci hydrantowej, wykona
i przekaże Zamawiającemu analizę bakteriologiczną.
3. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie budowy – po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz elektronicznej (edytowalnej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) na płycie CD-ROM.

Etap III obejmuje również:

4. Wykonanie wszelkich prac geodezyjnych związanych z wykonaną modernizacją oraz dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - mapa cyfrowa, wymagana wersja papierowa i elektroniczna na płycie CD. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna winna spełniać poniższe wymagania. Wykonawca zobowiązuje się do:
4.1. Wykonywania prac i organizacji przekazywanych rezultatów prac zgodnie z obowiązującym prawem i standardami wymiany danych geodezyjnych oraz wymaganiami lokalnych (powiatowych) ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Pozostałe informacje zawarte są w projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się