Odbiór odpadów, czyszczenie i mycie separatorów olejowych

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy:
Odbiór odpadów z separatorów olejowych myjni samochodowej w ilości 8m3 i stacji paliw 4m3 oraz mycie i czyszczenie piaskowników z odwadniania olejów ww. separatorów.

Miejsce realizacji: Pompownia Tarnówek przy miejscowości Tarnówek (powiat: Polkowice)

Kody odpadów:
a) 13 05 08* - mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach.
b) 13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

Pozostałe informacje znajdują się we wstępnym projekcie zlecenia, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego postępowania.

UWAGA: Wraz ze złożeniem oferty cenowej w systemie wymagane jest załączenie skanu decyzji/zezwolenia na wymagany sposób postępowania z odpadami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się