Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami
od 1 do 6” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki od nr 1 do nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się