Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego dla SP ZZOZ w Kozienicach

» Opis zapytania

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego dla SP ZZOZ w Kozienicach zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
33.76.30.00 – 6 ręczniki papierowe do rąk
33.76.10.00 – 2 papier toaletowy

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
1) Przedmiot zamówienia składa się z 3 niepodzielnych zadań.
zadanie Nr 1 – Ręczniki papierowe do rąk, gąbki, ściereczki i golarki
zadanie Nr 2 – Papier toaletowy
zadanie Nr 3 – Ręczniki papierowe sterylne
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania lub na wszystkie zadania.
3) Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się