Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla dzieci z Zespołu Szkół w Szumowie w roku szkolnym 2018/2019.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja kompleksowej usługi żywienia zbiorowego w Zespole Szkół w Szumowie dla dzieci w przedszkolu i w szkole w roku szkolnym 2018/2019.Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków według zamówień uczniów. Zakres zamówienia: I. Zadanie 1: organizacja kompleksowej usługi żywienia zbiorowego dla dzieci w wieku od 3-6 lat. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. II. Zadanie II: organizacja kompleksowej usługi żywienia zbiorowego dla dzieci szkolnych. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Szacowana ilość wydanych posiłków:- Zadanie I: śniadanie- liczba dzieci 75, obiad- 75, podwieczorek – 40-, Zadanie II: I danie- liczba dzieci około 150 II danie- liczba dzieci około 150.Wykonawca w tygodniu poprzedzającym (najpóźniej w piątek) dostarczał będzie do Zamawiającego 10 dniowy jadłospis na kolejną dekadę z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym w ofercie jadłospisem.Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), łącznie z przepisami wykonawczymi tej ustawy, w tym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154). Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. W celu realizacji zamówienia, Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne pomieszczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej polegającej na serwowaniu wyżywienia na rzecz osób innych niż dzieci.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się