Remont maszyn i urządzeń wraz z dostosowaniem do minimalnych wymagań.

» Opis zapytania

Zakres remontu maszyn wraz z dostosowaniem do minimalnych wymagań na terenie KGHM ZANAM S.A., obejmuje:
1. Szlifierka R-3000 AMC - uzupełnienie piktogramów. Zamontowanie filtra falownika oraz wymiana przewodów na ekranowane.
2. Wypalarka KOIKE 2500 - uzupełnienie piktogramów, opisy elementów sterowniczych wykonać w języku polskim. Wykonanie wygrodzenia dookoła całej maszyny. Na konstrukcji głowicy należy zamontować linkę bezpieczeństwa. Wykonanie zabezpieczenia w postaci osłony źródła łuku wraz z umieszczeniem tabliczki znamionowej na maszynie.
3. Stacja Prób DAVID BROWN - uzupełnienie piktogramów. Wykonanie i zamontowanie wyłącznika głównego z funkcja blokowania zgodnie z wytycznymi oraz oznaczenie go przy użyciu odpowiedniego piktogramu. Wykonanie tabliczki znamionowej i umieszczenie jej na maszynie.
Zakres wynika z dokumentacji poaudytowej.
Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna potwierdzona na druku (załącznik nr 1). Osoba do kontaktu:
- Dąbski Piotr tel. 663 151 331.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się