Przegląd techniczny i pomiary skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w obiekcie użyteczności publicznej – Przychodnia przy ul. Cieszyńskiej 146 w Jastrzębiu-Zdroju.

» Opis zapytania

Nazwa: Maksymalny ryczałtowy koszt brutto wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Termin wykonania usługi (maksymalnie do 6 tygodni od daty podpisania zlecenia)
Warunki płatności (do 30 dni od daty otrzymania protokołu odbioru wykonania usługi objętej zamówieniem, o którym mowa w pkt 4.1. Zaproszenia do złożenia oferty - potwierdzonego przez obie strony, pod warunkiem złożenia również Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/faktury. Proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.